luật nhà đất

Thắc mắc: Khởi kiện đất đai sao cho đúng?

Tuy nhiên khi xem xét trường hợp này, tòa án cấp phúc thẩm có thể xử lý cụ thể như sau: Nếu bản án sơ