Sự khác nhau giữa giấy ủy quyền và sổ hồng, bạn nên biết

(hoặc HĐ Ủy quyền): là thỏa thuận của các bên có tên trong HĐ (hoặc là ý chí đơn phương của 1 bên trong

Hỏi : Cha mẹ tôi có 2 người con. Anh trai tôi đã lập gia đình và chuyển gia ngoài sống. Hiện nay cha mẹ tôi làm giấy tặng cho nhà đất cho tôi để tôi đứng tên một mình. Nếu sau này cha mẹ tôi mất, tôi muốn bán nhà đất đó đi có được không? Vì anh trai tôi vẫn còn tên trong hộ khẩu. Có người nói với tôi là không có giá trị mạnh bằng giấy ủy quyền nhà? Hai giấy này khác nhau như thế nào? Cái nào có giá trị cao hơn.

Trả lời :
– Thứ nhất: về việc tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà: Bạn phải làm đúng thủ tục và phải sang tên quyền sử dụng đất hay quyền sở hữu nhà ở là tên bạn thì nhà đất đó mới thuộc sở hữu của bạn. Việc cha bạn chỉ làm giấy tặng cho thì sau này có tranh chấp xảy ra sẽ khó đảm bảo được quyền lợi của bạn. Thủ tục tặng cho nhà đất thường có các bước như: lập HĐ tặng cho; công chức, chứng thực HĐ đó; thực hiện các nghĩa vụ tài chính (đối với trường hợp tặng cho giữa cha – con ruột thì có thể được miễn thuế TNCN nhưng bạn phải nộp lệ phí trước bạ); làm thủ tục sang tên,…. Sau khi bạn đã hoàn tất thủ tục thì nhà đất đó thuộc sở hữu của bạn. Bạn hoàn toàn được thực hiện các quyền của chủ sở hữu như: chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế,…

– Thứ hai: Việc anh trai bạn đứng tên trong hộ khẩu hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến các quyền lợi của bạn – với tư cách là chủ sở hữu nhà đất của mình. Có tên trong hộ khẩu không đồng nghĩa với việc sẽ được sở hữu nhà đất (trừ trường hợp sổ hồng đó được cấp cho hộ gia đình). Vì hộ khẩu là về mặt quản lý hành chính.

– Thứ ba: sổ hồng (hay còn gọi là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở) khác hoàn toàn với giấy ủy quyền nhà, không thể so sánh giá trị hiệu lực của 2 loại giấy tờ này với nhau được, cụ thể:

+ Sổ hồng là bằng chứng Nhà nước công nhận bạn là chủ sở hữu của ngôi nhà đó. Bạn có toàn quyền định đoạt ngôi nhà trong khuôn khổ pháp luật cho phép (các quyền như tôi đã nói ở trên).

+ Giấy ủy quyền (hoặc HĐ Ủy quyền): là thỏa thuận của các bên có tên trong HĐ (hoặc là ý chí đơn phương của 1 bên trong trường hợp đó là giấy ủy quyền) về việc bên ủy quyền sẽ (giả sử là bố mẹ bạn) ủy quyền cho bên được ủy quyền (giả sử là bạn) thực hiện một số quyền nhất định liên quan đến quản lý, sử dụng ngôi nhà. Người được ủy quyền chỉ được thực hiện các quyền, nghĩa vụ đã ghi trong HĐ ủy quyền với tư cách là thay mặt người ủy quyền chứ không được sở hữu ngôi nhà đó. HĐ ủy quyền có thời hạn thì khi HĐ hết hiệu lực thì bên được ủy quyền sẽ không còn quyền gì đối với ngôi nhà nữa (trừ các bên có thỏa thuận khác). Như vậy, để đảm bảo quyền sở hữu của mình đối với nhà đất của bạn, tôi khuyên bạn nên tiến hành các thủ tục để sổ hồng mang tên của bạn.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *