Tư Vấn Pháp Lý

Sự khác nhau giữa giấy ủy quyền và sổ hồng, bạn nên biết

Giấy ủy quyền (hoặc HĐ Ủy quyền): là thỏa thuận của các bên có tên trong HĐ (hoặc là ý chí đơn phương của 1

Thắc mắc: Nếu là con riêng có được thừa kế tài sản không?

Như vậy, trường hợp nếu bạn tiến hành thủ tục công chứng nêu trên thì bạn sẽ tránh được mâu thuẫn về chia di sản

Bán nhà có phải thông qua sàn giao dịch BĐS hay không?

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân không kinh doanh bất động sản thực hiện giao dịch bất động sản thông qua sàn giao

Liệu có phân biệt giữa đất thổ cư và đất trồng trọt?

Thời gian quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này không kể thời gian công khai kết quả thẩm tra, thời gian

Tìm hiểu trình tự, thủ tục tách thửa đất

Ngay trong ngày nhận được Giấy chứng nhận đã ký hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, cơ quan Tài nguyên và Môi

Điều kiện xét mua nhà thu nhập thấp như thế nào?

Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi Danh sách hồ sơ đăng ký trong thời gian công khai, và danh sách các đối tượng dự