Bán nhà có phải thông qua sàn giao dịch BĐS hay không?

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân không thực hiện thông qua sàn giao dịch

Hỏi: Tôi đang định , tôi nghe nói khi phải thông qua sàn giao dịch bất động sản? Vậy theo quy định của pháp luật, cá nhân khi có bắt buộc phải thông qua sàn giao dịch bất động sản không?

Trả lời: Tại Điều 59 Luật kinh doanh Bất động sản quy định về việc kinh doanh bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản như sau:
“1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản khi bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản phải thông qua sàn giao dịch bất động sản theo quy định của Luật này.

2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân không kinh doanh bất động sản thực hiện giao dịch bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản để bảo đảm công khai, minh bạch và quyền lợi của các bên”.

Như vậy nếu bạn là cá nhân không kinh doanh bất động sản muốn bán nhà thì theo quy định nêu trên bạn không buộc phải bán nhà thông qua sàn giao dịch bất động sản.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *